Arbeidsongeschikt - MENSmobiel
Arbeidsongeschikt

Medewerkers die langer dan 2 jaar ziek zijn, worden door UWV gekeurd. Hierbij beoordeelt UWV in welke mate er sprake is van arbeidsongeschiktheid en of de medewerker in aanmerking komt voor een wettelijke WIA-uitkering.

Hoe werkt de WIA keuring?

Na 2 jaar ziekteverzuim vindt er de WIA- keuring plaats bij het UWV. Er wordt gekeken of de werkgever én medewerker voldoende hebben gedaan aan de re-integratieplicht.  Tijdens de keuring wordt onderzocht wat de medewerker theoretisch nog kan verdienen. 

Wat gebeurt er na de keuring?

De re-integratieplicht voor medewerker en werkgever blijft ook na de keuring van kracht.  Er wordt verwacht dat je er alles aan doet om ze goed mogelijk aan het werk te kunnen. Werkgevers die ervoor hebben gekozen om het risico van arbeidsongeschiktheid zelf te dragen blijven verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-) medewerker.

Wat zijn de financiele gevolgen?

Voor  veel medewerkers betekent de WIA keuring een flinke inkomensterugval.  De hoogte van de uitkering is ondermeer gebaseerd op het loon voor de eerste ziektedag en het loon dat de medewerker theoretisch nog kan verdienen.  Om de inkomensterugval te beperken kunnen de medewerker en de werkgever zich verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Vanuit de CAO is geregeld dat medewerkers hier automatisch voor verzekerd zijn.

Wie kan me hierbij helpen?

Voor werkgevers en werknemers zijn er verschillende initiatieven om te helpen bij arbeidsongeschiktheid. Zo zijn er subsidies voor het re-integratietraject en zijn er scholingsmogelijkheden. De adviseurs MENSmobiel helpen u graag op weg.


Wat staat hierover in de cao?

Via een aparte CAO is een WIA verzekering beschikbaar voor een aanvullende uitkering. Er is het bedrijfstak pensioenfonds PMT. Deze heeft in haar reglement zaken opgenomen die van belang kunnen zijn bij arbeidsongeschiktheid.