CAO - MENSmobiel
CAO

Wanneer is de (nieuwe) cao geldig?

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 november 2014 t/m 31 oktober 2018. Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. BOVAG en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie zijn de partijen die de arbeidsvoorwaarden cao afsluiten.  

 

Heeft u een vraag over de nieuwe cao? Kijk in het cao-boekje 2014-2018 of neem contact op met een van de volgende partijen.

 

Werkgevers die lid zijn van BOVAG kunnen contact opnemen met BOVAG ledenadvies : (030) 65 95 300 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur - 17. 00 uur)

 

Werknemers kunnen contact opnemen met de bonden die betrokken zijn bij het cao-akkoord of bellen met de vakbond waar ze lid van zijn.

 

Welke loonafspraken zijn gemaakt?

Structureel:

  • Per 1 september 2016 worden de lonen met 2% verhoogd
  • Per 1 januari 2017 worden de kosten van de overgangsmaatregelen (VPL premie) ten laste van de werkgever gebracht. Dit heeft voor werknemers een netto inkomens verbetering tot gevolg die vergelijkbaar is met gemiddeld 1,5% loon
  • Per 1 juli 2017 worden de lonen en salarisschalen met 0,75% verhoogd
  • Per 1 februari 2018 worden de feitelijke lonen met 43 euro opgehoogd.

 

Eenmalig

  • In december 2016 is er een eenmalige uitkering van 300 euro bruto, voor iedere medewerker die in elk geval vanaf 31 december 2015 (onafgebroken) in dienst was.
  • In 2017 is er een eenmalig uitkering van 300 euro bruto of twee vrijedagen. Wat het wordt bepaalt de werkgever.

 

Hoe zit het met lonen voor jongeren?

Met ingang van 1 januari 2017 gelden voor jongeren van 16 jaar de loontabellen voor 17 jarigen.

 

 

Welke toeslagen gelden er bij werken op bijzondere tijden?

Per 1 januari 2017 wordt de regeling van werken op bijzondere tijden eenvoudiger en duidelijker. 

  • Voor alle bedrijven (met uitzondering van bedrijfsautobedrijven en artikel 28 bedrijven)  gelden tijden tussen 07.00 – 20.00 uur als ‘normale werktijden’.
  • Van 20.00 – 24.00 geldt een toeslag van 30%
  • Van 00.00 – 07.00 uur geldt een toeslag van 50%

 

Voor het werken op zaterdag blijft een vergoeding van 133,33%. De medewerker mag zelf bepalen op welke doordeweekse dag hij of zij in dezelfde week niet wil werken. 

Hoe verhoudt de cao zich tot het pensioenfonds PMT?

De Motorvoertuigen en Tweewielerbranche doet (vrijwel geheel) mee aan het bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Dit is vastgelegd in de zogenaamde verplichtstellingsbeschikking van de minister SZW. De inhoud van de pensioenregeling PMT wordt vastgesteld door de CAO partijen.

Waarom is de cao belangrijk?

In een sector met veel kleinere MKB bedrijven is het handig dat niet iedereen voor zich het wiel hoeft uit te vinden. De cao is een minimum cao, wat betekent dat als basis een gelijk speelveld in arbeidsvoorwaarden ontstaat voor de branche. Via de algemeen verbindend verklaring door de minister van SZW, geldt de cao voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer vallen (dus ook niet bij de werkgeversorganisatie BOVAG aangesloten bedrijven).


Over de cao

BOVAG, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben een cao-akkoord gesloten. Vanaf september 2016 was er de eerste loonsverhoging van 2%. Vanaf januari 2017 traden veranderingen op rond de spelregels van het dagvenster en het werken op zaterdag. Tevens werd vanaf januari 2017 een wijziging doorgevoerd in de pensioen premieverdeling VPL. Cao-partijen willen hun eerdere pensioen conflict beëindigen en duidelijkheid verschaffen over de achterliggende periode en de toekomst. Klik hier voor het cao-boekje 2014-2018 met daarin alle details over de cao.