Duurzame inzetbaarheid - MENSmobiel
Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid kent geen vaste definitie. En duurzame inzetbaarheid begint eigenlijk al als een medewerker in dienst komt. Sociale partners in onze sector zien het als een breed begrip dat van toepassing kan zijn op alle functies en leeftijdsgroepen. Kernwoorden zijn: balans in werk / privé, adequaat geschoold, gemotiveerd, vitaal etc.

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Een bedrijf dat voldoende aandacht schenkt aan duurzame inzetbaarheid behaalt vaak een hogere arbeidsproductiviteit en heeft minder ziekteverzuim. Plezier in het werk geeft tevens een hogere medewerkers tevredenheid, waardoor minder verloop ontstaat.

Hoe pak je duurzame inzetbaarheid aan?

De basis is een gestructureerd overleg op de werkvloer. Werkgevers zullen vaak zelf al ideeën hebben, maar doen er verstandig aan zich open te stellen voor wat medewerkers belangrijk vinden. Per bedrijf kan dan nauwkeurig worden vastgesteld welke onderwerpen kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. De haalbaarheid en/of invulling van de onderwerpen kan vanzelfsprekend verschillen.

Wat is er moeilijk aan duurzame inzetbaarheid?

Overleg tussen werkgever en medewerker zou bij voorkeur ook dienen te gaan over de toekomst. Waar wil het bedrijf naartoe, welke competenties van de medewerkers zijn daarbij noodzakelijk? Wat zijn de plannen van de medewerker ? Discussie hierover vergt vertrouwen en zal als dat nieuw is wellicht gewenning vragen.


Wat staat hierover in de cao?

Door CAO partijen is de stichting OOMT in het leven geroepen, die zich onder meer inzet voor (bij)scholing en ontwikkeling van werknemers in de branche. Er bestaan afgewogen afspraken over werktijden, overwerk en consignatie. Ook zijn er ontzie maatregelen voor oudere werknemers.