Veilig en gezond werken - MENSmobiel
Veilig en gezond werken

Wie gezond wil zijn moet veilig werken. In onze branche hebben we twee handige (gratis) hulpmiddelen ontwikkeld om veilig en gezond te kunnen werken:

  • de Branche RI&E: een hulpmiddel om je werkplek te checken.
  • de Arbocatalogus: tips en adviezen om je werkplek te verbeteren.

Daarnaast is er een website (www.arbomobiel.nl) met meer uitleg over belangrijke thema’s, filmpjes, checklists en tipkaarten.

 

 


Wat staat hierover in de cao?

De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en van de werknemer wordt verwacht dat hij of zij meewerkt aan het veilig werken. De werknemer kan niet worden verplicht tot werkzaamheden die wettelijk niet mogen.