Ziek - MENSmobiel
Ziek

U heeft te maken met ziekteverzuim. Dat is vervelend voor zowel medewerker als werkgever. Hier vindt u wat u in de eerste 2 jaar kunt verwachten en wat u kunt doen.

Wat moet ik doen?

Op de eerste dag van ziekte moet u ziek worden gemeld. Vanuit de wet Verbetering Poortwachter moeten er vanaf nu verschillende acties worden ondernomen.  De werkgever is vanaf dit moment verplicht om de eerste 2 jaar van ziekte het loon door te betalen.

Wat gebeurt er met mijn inkomen?

Als medewerker krijgt u de eerste 6 maanden 100% uitbetaald daarna krijgt u nog 90% uitbetaald.  Als werkgever kunt u zich voor de financiële risico ’s van ziekteverzuim verzekeren.  Bij veel verzuimverzekeringen worden combinatiepakketten met arbodienstverlening en casemanagement aangeboden. Hierbij worden werkgever en medewerker begeleid bij de wettelijke re-integratieverplichtingen

Wie kan mij helpen?

Na 6 weken heeft de medewerker een gesprek bij de bedrijfsarts of arbodienst. Zij stellen vast welke werkzaamheden de medewerker nog kan doen. De medewerker en werkgevers stellen samen een plan van aanpak op om de medewerker zo snel mogelijk aan het werk te krijgen ( re-integratie). Om de werkgever te ondersteunen bij het re-integratietraject is het mogelijk om re-integratiesubsidies aan te vragen bij de Bedrijfsraad. Is de medewerker na 1,5 jaar nog niet beter dan komt het UWV in beeld.  In het stappenplan Wet verbetering Poortwachter leest u wat de rol van het UWV is.


Wat staat hierover in de cao?

Er zijn afspraken over loondoorbetaling bij ziekte en (financiële) ondersteunings-mogelijkheden bij de re-integratie. Gedragsregels zijn opgesteld rond doktersbezoek. Bij een tweede ziekmelding kan een vakantiedag worden ingehouden.